De Vrouwenweg is van oudsher, samen met de Nieuwe Kerkstraat, de belangrijkste hoofd-ontsluitingsweg voor het dorp Nijkerkerveen. Door de recente nieuwbouw en de toename van het verkeer voldoet deze weg niet meer aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik. 

Er moet een aantal infrastructurele aanpassingen gedaan worden om de Vrouwenweg voor alle gebruikersgroepen veiliger te maken. Zo gaan we een voetpad aanleggen langs de Vrouwenweg en ook de aansluiting met de Van Dijkhuizenstraat/ Buntwal willen we veiliger herinrichten. De Vrouwenweg ligt binnen de bebouwde kom en er heerst nu een 50 km/uur regime. Na herinrichting geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

Periode uitvoering herinrichting

Op maandag 3 oktober 2022 start aannemer Van Gelder BV met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Vrouwenweg. De werkzaamheden worden naar verwachting medio december 2022 afgerond.

Tijdens de werkzaamheden is de Vrouwenweg voor doorgaand verkeer afgesloten. Er wordt  ter plaatse een omleiding ingesteld.
 

Definitief ontwerp

Wilt u het definitief ontwerp bekijken? Het staat hieronder, inclusief het eindverslag met de ontvangen reacties en de beantwoording aan. 

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Ronald Bergboer via het algemene telefoonnummer (033) 247 22 22.