Wat vindt u?

Waar en hoeveel zonne- en windenergie moeten we vanaf 2030 opwekken in de regio? Regio Foodvalley, waar Nijkerk deel van uitmaakt, roept u als inwoner of ondernemer op om hierover uw mening en input te geven via een enquête. Deze enquête kunt u vinden op www.resfoodvalley.nl.

De uitkomst van de enquête wordt meegenomen door een speciaal samengesteld Burgerforum. Dit forum vertegenwoordigt alle inwoners uit de regio tijdens gesprekken over de Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley. De Energiestrategie is het plan waarin staat omschreven hoe, waar en hoeveel duurzame energie de gemeenten in regio Foodvally gezamenlijk gaan opwekken.

Duurzame energie in de regio

Regio Foodvalley moet en wil namelijk in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we tegen die tijd evenveel duurzame energie opwekken als dat we gebruiken en dus geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. De eerste flinke stap daarnaartoe is de Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley. Want energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens. We werken hieraan samen met veel partijen: acht gemeenten (waaronder Nijkerk), twee provincies (Gelderland en Utrecht), twee waterschappen, belangengroepen én inwoners. 

Wat vindt u?

De enquête bestaat uit een vragenlijst waarin vijf mogelijkheden staan om als regio energieneutraal te worden. Dit zijn nog geen concrete plannen van de gemeenten, maar bedoeld om te ontdekken waar uw voorkeur naar uit gaat als inwoners en/of ondernemer zijnde.

Doe mee!

Doe mee, want het gaat over uw toekomst en dat van de generaties na u. Daarom vragen we iedere inwoner en ondernemer van 16 jaar en ouder uit de regio Foodvalley om de enquête voor 10 januari 2021 in te vullen op www.resfoodvalley.nl.