155 - Help een bedrijf door het IMK

155 Help een bedrijf - logo


155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers; een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) in een samenwerkingsverband met Stichting 155. Ondernemers die tegenwind ervaren, kunnen via 155.nl contact opnemen voor ondersteuning.

De ondersteuning vindt op de volgende manier plaats:

  • Toegang tot 155-helpdesk (www.155.nl). Op 155.nl kunnen ondernemers 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp;
  • Kosteloze mogelijkheid tot uitvoeren van de online geldnoodscan. Hierna kan de ondernemer zien of hij tot de mogelijke doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling (Bbz of Ioaz);
  • Wanneer de ondernemer aangeeft contact te willen, dan volgt IMK zij dat verzoek binnen 24 uur op, waarbij de intake en analyse van het probleem worden uitgevoerd. Dat contact resulteert doorgaans in meer diepgang in de probleemanalyse;
  • Op basis van de probleemanalyse ontvangt de ondernemer advies en/of eventuele doorverwijzing.