Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart

Verkiezingen gemeente Nijkerk

16 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u dan ook stemmen?
Inwoners van de gemeente Nijkerk van 18 jaar en ouder kiezen die dag de gemeenteraadsleden. Het aantal te kiezen raadsleden (zetels) hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. In Nijkerk gaat het om 27 zetels. Deze 27 personen vertegenwoordigen de inwoners en beslissen namens u over veel zaken in de gemeente.

Gemeenteraad beslist namens u

De gemeenteraad stelt bijvoorbeeld de gemeentebegroting vast. Hierin staat waar de gemeente haar geld aan gaat uitgeven. Dat kan gaan over onderhoud van wegen en groen, verkeer, cultuur, sport, voorzieningen voor de jeugd en jongeren en heel veel andere onderwerpen. De gemeenteraad beslist ook over algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. En de gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. Voeren zij het beleid goed uit? 

In de gemeenteraad zitten raadsleden namens verschillende partijen. De verschillende partijen hebben verschillende standpunten. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen van die partij in de gemeenteraad komen. Daarmee bepaalt u als stemmer waar de gemeenteraad voor zal staan. Noteert u 16 maart alvast in uw agenda?