Bedrijventerreinen

De gemeente Nijkerk ligt erg strategisch, direct aan de A1 en de A28 naast Amersfoort. De gemeente zelf bestaat uit drie kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen, ieder met een eigen karakter.

Nijkerk biedt u met een aantal bestaande en nieuwe bedrijventerreinen een diversiteit aan werkmilieus met een uitstekende ontsluiting naar het internationale snelwegennet.In Nijkerk kunt u rustig en veilig wonen en werken aan de rand van de Veluwe. Daarnaast verzekert de nabijheid van de Randstad u van voldoende en goed opgeleid personeel en scholingsmogelijkheden.

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de bedrijfsterreinen binnen de gemeente Nijkerk.

Verkoop bedrijfskavels Arkerpoort, De Flier en Spoorkamp

Op de website www.nijkerkA28.nl vindt u meer informatie over de verkoop van de bedrijfskavels op de bedrijventerreinen Arkerpoort, De Flier en Spoorkamp.

Grondprijzen

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders de Nota Grondprijzen vast.