Toegankelijkheid

De gemeente Nijkerk hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze website, te weten www.nijkerk.eu.

Onderzoek

In het tweede kwartaal van 2021 is een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijke partij de website gedaan op de huidige toegankelijkheid. Naar aanleiding van de eventuele verbeterpunten uit dat onderzoek wordt de website aangepast.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: de redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • PDF documenten worden herzien en aangepast om ook te voldoen.

Overige websites die in (direct of indirect) beheer van de gemeente Nijkerk zijn (niet opgenomen in Toegankelijkheidsverklaring):

Voor deze websites zal nog een toegankelijkheidsonderzoek en - verklaring opgesteld worden.

Status toegankelijkheidslabel van www.nijkerk.eu. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Heeft u toch nog een toegankelijkheidsprobleem op onze website, laat het ons dan weten via het formulier.