Bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, kunnen door het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. In overleg met de indiener van het bezwaarschrift wordt bekeken of deze adviescommissie wordt ingeschakeld of dat er een meer informele manier wenselijk is om het bezwaarschrift te behandelen.