Het college van burgemeester en wethouders kan voor delen van de openbare ruimte in de gemeente Nijkerk een naam vaststellen. Voorbeelden zijn namen voor straten, pleinen, viaducten, industrie- en sportterreinen. Bij het vaststellen van een naam laat het college zich adviseren door de Adviescommissie Naamgeving.

In de Adviescommissie Naamgeving zitten inwoners van de gemeente Nijkerk die veel kennis hebben van de historie en plaatselijke omstandigheden van de gemeente. Twee van deze leden zijn voorgedragen door de historische vereniging uit Hoevelaken en Nijkerk.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft voor de Adviescommissie Naamgeving, neemt u dan contact op met Team Kwaliteit Dienstverlening van de gemeente Nijkerk, telefoonnummer 14 033.