De adviescommissie omgevingskwaliteit vervangt de vorige commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK).

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door medewerkers van de gemeente en van de Omgevingsdienst De Vallei.

De commissie adviseert het gemeentebestuur over aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwprojecten en voor verandering aan rijks- en gemeentelijke monumenten. Daarnaast adviseert de commissie over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en over beleidszaken.

De taken en de werkwijze van de commissie zijn geregeld in de Bouwverordening 2007 en in de Erfgoedverordening.

Vergaderdata 2023

De AOK vergadert in 2023 op de volgende data:

  • 23 februari
  • 22 maart 
  • 19 april
  • 17 mei
  • 14 juni
  • 12 juli
  • 6 september
  • 4 oktober
  • 1 november
  • 29 november

Meer informatie

De adviescommissie vergadert periodiek over adviesaanvragen van het gemeentebestuur. Veel plannen worden niet door de voltallige commissie behandelt maar door een mandaatcommissie bestaand uit een welstandsadviseur en een monumentenadviseur.
Voor vragen over de adviescommissie omgevingskwaliteit kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Service en Informatie via het telefoonnummer (033) 247 22 22.