De AOK is een onafhankelijke adviescommissie die het gemeentebestuur van Nijkerk adviseert over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving op de vakgebieden van welstand, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en natuur. Alle ruimtelijke initiatieven worden hier behandeld.

Om te kunnen adviseren over al deze aspecten is er gekozen om verschillende specialismes op te nemen in de commissie, namelijk; welstand, monumenten, landschap, stedenbouw en natuur. Het is ook belangrijk om te weten wat er zich afspeelt in de maatschappij in Nijkerk, daarom zijn er twee burgerleden in de commissie. Al de commissieleden zijn onafhankelijk om zo de objectiviteit te kunnen waarborgen.

De adviescommissie Omgevingskwaliteit

Commissieleden

 • Voorzitter: Hilbrand Rozema
 • Ambtelijk secretaris: Marlous Diederiks
 • Monumenten: Martin van Bleek
 • Welstand: Lucas Reijmer
 • Landschap: Marc Nolden
 • Stedenbouw: Arjan van der Laan
 • Natuur: vacant
 • Burgerlid: Bert Beentjes
 • Burgerlid: vacant

Initiatieven met kleine impact op de omgevingskwaliteit worden niet door de voltallige commissie behandelt maar door een mandaatcommissie bestaand uit een welstandsadviseur en een monumentenadviseur.

Vergaderdata 2024

 • 10 januari
 • 31 januari
 • 21 februari
 • 20 maart
 • 17 april
 • 22 mei
 • 19 juni
 • 10 juli

De data na de zomer worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over de adviescommissie omgevingskwaliteit kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Service en Informatie via het telefoonnummer (033) 247 22 22.
De taken en de werkwijze van de commissie zijn geregeld in de Omgevingswet, de Verordening op de Commissie Omgevingskwalliteit en in de Erfgoedverordening.