Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk sluiten per direct het viaduct Watergoorweg over de A28 bij Nijkerk af. De afsluiting geldt voor alle verkeer. Vanaf maandagavond 3 juni dus ook voor fietsers en voetgangers. Vanaf 18 april gold al een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Uit de laatste berekeningen blijkt dat bij nieuwe schades aan de brug én gebruik door fietsers en voetgangers een kritische situatie ontstaat. Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de constructie niet meer garanderen

We beseffen dat dit vervelend is voor de weggebruikers die hierdoor getroffen worden. Deze afsluiting is echt nodig.

Geen gevolgen voor de doorstroming op de A28

De afsluiting staat op Bereikbaar Gelderland. Dit betekent dat de afsluiting zichtbaar wordt op Google Maps en andere navigatie. De omleidingsroute gaat over de Arkemheenweg, Bunschoterweg en Korte Holk. Houd rekening met een extra reistijd van 5-8 minuten. 

De afsluiting van het viaduct heeft geen gevolgen voor de doorstroming op de A28.

Nieuwe schade

In 2017 gebeurde een aanrijding op de A28 waarbij het viaduct is beschadigd. Direct daarna is een gewichts- en aslastbeperking opgelegd. Kortgeleden is bij een inspectie nieuwe schade vastgesteld. Vanwege deze nieuwe schade moeten we het viaduct per direct afsluiten. Op de hoofdrijbaan van de A28 voert Rijkswaterstaat we een hoogtebeperking in om het risico op verdere schades aan het viaduct te voorkomen.