Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecabedrijven die over een drank- en horecavergunning beschikken. Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het voor een periode van ten hoogste 12 dagen mogelijk om met een ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken buiten een horecabedrijf. Deze ontheffing kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen (ontheffing artikel 35 Alcoholwet).

Wat moet ik doen?

U dient de aanvraag voor een ontheffing in bij de burgemeester. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden. Daartoe is een speciaal formulier aangewezen en er zijn kosten aan verbonden. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeente of te downloaden op deze pagina.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • datum van het evenement
 • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
  • is minimaal 21 jaar
  • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag moet u de volgende stukken overleggen:

 • aanvraagformulier ontheffing art. 35. Alcoholwet (is bij de wet voorgeschreven!);
 • geldig legitimatiebewijs (paspoort, id kaart of vreemdelingenpas);

Let op! Een rijbewijs is in het kader van de Alcoholwet helaas geen geldige legitimatie.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.