GBLT (voorheenTricijn) heft en int belastingen naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Nijkerk. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.

Wilt u meer informatie over GBLT, dan kunt u terecht op de website van GBLT. U vindt daar ook veel informatie over verschillende soorten belastingen. U leest welke heffingen de gemeente kent, wat de tarieven zijn, maar ook informatie over bezwaar maken, kwijtschelding, vermindering van de belastingen, enzovoorts.
Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met nummer (088) 064 55 55.