In de gemeente Nijkerk zijn er diverse instellingen die kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang aanbieden. De instellingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK). Meer informatie hierover kunt u op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Vergoeding van kinderopvang

Als u gebruik maakt van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en/of gastouderopvang, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten via de Belastingdienst. U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van kinderopvang die geregistreerd staat in het landelijk register kinderopvang (LRK).

Inspecties door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

In opdracht van de gemeente Nijkerk worden jaarlijks alle instellingen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang geïnspecteerd door VGGM. VGGM toetst of de instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. De uitkomsten van de inspecties worden vastgelegd in rapporten en zijn openbaar. U kunt deze inzien via de website van VGGM of via het landelijk register kinderopvang.