Bel 14 033 om een afspraak te maken!

Vanwege de coronapandemie gelden op dit moment andere regels voor het maken van een afspraak voor dit product.

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente.

Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

Wat moet ik betalen?

Gratis service

Als u kunt aantonen dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds of voor een pensioen in één van de lidstaten van de Europese Unie, dan wordt deze kosteloos verstrekt. Ook als u een bewijs van in leven zijn nodig hebt voor een pensioen in Suriname, de Ned. Antillen of Aruba is deze gratis.

Service tegen betaling

Hebt u het voor andere doeleinden dan hierboven genoemd nodig, dan moet u legeskosten betalen. De leges dient u bij uw aanvraag te voldoen. Ga voor het actuele kostenoverzicht naar Kosten producten Burgerzaken.

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Hoelang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.