Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor gevestigde zelfstandigen

Bestaat het bedrijf al minstens 1,5 jaar? En heeft de ondernemer nu door omstandigheden financiële problemen? Met de regeling Bbz voor gevestigde ondernemers kan de gemeente een ondernemer vooruit helpen met een bedrijfskapitaal of aanvullende uitkering.

Om in aanmerking te komen voor de regeling Bbz voor gevestigde ondernemers moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier worden een aantal genoemd:

 • het gezinsinkomen is (tijdelijk) lager dan de bijstandsnorm;
 • er wordt voldaan aan het urencriterium;
 • de ondernemer kan bij de bank of fonds geen financiering krijgen;
 • de inwoner is zelfstandige in de zin van de belastingdienst en is langer dan 1,5 jaar geleden gestart met het bedrijf;
 • de ondernemer heeft niet de financiële middelen om bijvoorbeeld een doorstart te maken, crediteuren te betalen of een nodige investering te doen;
 • het bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat het verwachte inkomen in de toekomst genoeg moet zijn om het bedrijf voort te zetten en om te voorzien in het levensonderhoud.

De regeling Bbz voor gevestigde ondernemers biedt twee mogelijkheden om financieel te ondersteunen:

 • Bedrijfskapitaal: de ondernemer kan een rentedragende lening krijgen van maximaal € 212.147 (2022). Het rentepercentage bedraagt 8%, de looptijd is maximaal 10 jaar;
 • Aanvullende periodieke uitkering: dit is een renteloze lening die men maximaal 12 maanden kan krijgen, soms een verlenging met een jaar. Deze tijdelijke Bbz-uitkering vult aan tot bijstandsniveau.

Bbz voor oudere ondernemers

De ondernemer verdient niet meer voldoende om rond te komen en wil liever nog niet stoppen. De regeling Bbz voor oudere ondernemers kan helpen. Om in aanmerking te komen voor de regeling Bbz voor oudere ondernemers moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier worden een aantal genoemd:

 • de ondernemer is geboren voor 1 januari 1960 en al minstens 10 jaar ondernemer;
 • de ondernemer verdient niet voldoende om rond te komen (het gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm);
 • de ondernemer heeft niet de financiële middelen om bijvoorbeeld een nodige investering te doen of crediteuren te betalen;
 • de ondernemer kan bij de bank of fonds geen financiering krijgen;
 • er wordt voldaan aan het urencriterium;
 • het bedrijf is niet levensvatbaar, maar de bedrijfswinst is naar verwachting minimaal minstens € 8.425 per jaar (2022).
 • na bijstandsverlening moet het verwachte inkomen voldoende zijn om het bedrijf voort te zetten en om te voorzien in het levensonderhoud.

De regeling Bbz voor oudere ondernemers biedt twee mogelijkheden om financieel te ondersteunen:

 • de ondernemer kan een bedrijfskapitaal krijgen van maximaal € 10.607 (2022);
 • de ondernemer kan een periodieke uitkering krijgen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze Bbz-uitkering vult aan tot bijstandsniveau.

Bbz voor beëindigende ondernemers

De ondernemer moet stoppen met het bedrijf omdat het niet meer levensvatbaar is. Dan kan het zijn dat de ondernemer tijd nodig heeft om zaken af te ronden. De regeling Bbz voor beëindigende ondernemers kan de ondernemer financieel helpen in de periode van afbouw.
Om in aanmerking te komen voor de regeling Bbz voor beëindigende ondernemers moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier worden een aantal genoemd:

 • ondernemer wil of moet het bedrijf stoppen;
 • ondernemer verdient niet genoeg voor uw levensonderhoud en het bedrijf is niet meer levensvatbaar;
 • ondernemer heeft financiële ondersteuning nodig om tijdens de periode van afbouw rond te kunnen komen.

De regeling Bbz voor beëindigende ondernemers biedt de mogelijkheid om financieel te ondersteunen middels een aanvullende periodieke uitkering. Dit is een renteloze lening die men maximaal 12 manden kan krijgen. Deze tijdelijke Bbz-uitkering vult aan tot bijstandsniveau.

IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

Denkt de ondernemer erover om te stoppen als zelfstandige omdat er niet meer genoeg inkomen uit het bedrijf komt en er ook geen verbetering is te verwachten? Dan kan een IOAZ-uitkering de ondernemer financieel ondersteunen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is belangrijk dat de ondernemer contact met de gemeente  opneemt vóórdat hij/zij met het bedrijf stopt!
Als de ondernemer voldoet aan de voorwaarden kan hij/zij een periodieke uitkering krijgen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Het eventuele eigen inkomen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum. Inkomen uit vermogen wordt in mindering gebracht op de uitkering.