In onderstaand bestand vindt u de meest actuele bedragen, zoals de hoogte van een uitkering op grond van de Participatiewet en de premie van de collectieve zorgverzekering voor de minima.