Bedrijf aan huis

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk om mensen in bepaalde gevallen mogelijkheden te bieden voor het uitoefenen van hun beroep aan huis, en wel omdat:

  • kleinschalige werkgelegenheidsfuncties bijdragen aan afwisselende en levendige woon- en werkmilieus;
  • dit bijdraagt aan het creëren van meer werkgelegenheid;
  • het is een extra kans voor startende ondernemers;
  • het voor gezinnen (huishoudens met kinderen) betere mogelijkheden biedt om met beperkt beschikbare tijd deel te nemen aan het arbeidsproces;
  • het aan huis gebonden mensen de kans biedt om een zelfstandig bestaan op te bouwen;
  • het een bijdrage kan leveren aan het beperken van de groei van auto(im)mobiliteit.

    De precieze voorwaarden hiervoor staan beschreven in de beleidsregel (en notitie) niet-woonactiviteiten aan huis. Met niet-woonactiviteiten aan huis worden alle activiteiten bedoeld, die vallen onder milieucategorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, of die daarmee gelijk te stellen zijn, gelet op de aard van die activiteiten en de invloed hiervan op de omgeving. De regels maken duidelijk welke niet-woonactiviteiten aan huis zonder vergunning zijn toegestaan, welke voorwaarden de bewoner daarbij in acht moet nemen en voor welke niet-woonactiviteiten aan huis een omgevingsvergunning kan worden verkregen.