De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk om mensen in bepaalde gevallen mogelijkheden te bieden voor het uitoefenen van hun beroep aan huis, en wel omdat:

  • kleinschalige werkgelegenheidsfuncties bijdragen aan afwisselende en levendige woon- en werkmilieus;
  • dit bijdraagt aan het creëren van meer werkgelegenheid;
  • het is een extra kans voor startende ondernemers;
  • het voor gezinnen (huishoudens met kinderen) betere mogelijkheden biedt om met beperkt beschikbare tijd deel te nemen aan het arbeidsproces;
  • het aan huis gebonden mensen de kans biedt om een zelfstandig bestaan op te bouwen;
  • het een bijdrage kan leveren aan het beperken van de groei van auto(im)mobiliteit.