Op deze pagina vindt u informatie over het uitbreiden van de begraafplaats in Nijkerkerveen.
Hieronder ziet u de locatie van de uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen.

In 2021 heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met verschillende aanwonenden over het uitbreiden van de begraafplaats in Nijkerkerveen. Tijdens dit gesprek konden zij hun op- en aanmerkingen maken. Met alle informatie uit dit gesprek is er een voorontwerp gemaakt voor het uitbreiden van de begraafplaats.

Inloopbijeenkomst dinsdag 27 september

Op dinsdag 27 september was er een inloopbijeenkomst in de Baggelaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn er reacties binnengekomen op het voorontwerp. Het projectteam van de uitbreiding heeft deze reacties beantwoord en waar mogelijk is het voorontwerp hierop aangepast. 

Voorontwerp 

Vanaf woensdag 28 september tot en met vrijdag 14 oktober 2022 kon u ook online het voorontwerp inzien en uw reacties en/of uw suggesties meegeven. De reacties zijn beantwoord door het projectteam en opgenomen in de reactienota. In deze reactienota staan alle binnengekomen reacties.

Concept definitief ontwerp

Zoals hierboven genoemd heeft het projectteam de reacties beantwoord en waar mogelijk het voorontwerp hierop aangepast. Dit voorontwerp is verder uitgewerkt tot het concept definitief ontwerp. U kunt het concept definitief ontwerp downloaden onderaan deze pagina.

Vanaf donderdag 19 januari 2023 heeft het concept definitief ontwerp en de ontwerp-omgevingsvergunning die nodig is voor de uitbreiding van de begraafplaats zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben hun zienswijzen aan ons kenbaar kunnen maken.

Omgevingsvergunning ter inzage

Op de ontwerpomgeving is één zienswijze ingediend. Deze heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de inrichtingstekening:

  • a. Er bevinden zich geen graven meer tussen de woningen aan de Buntgras en het pad. Op deze wijze is de begraafplaats dusdanig ingericht dat de gebruikers van de begraafplaats minder snel richting deze kant kijken.
  • b. Het talud is minder steil gemaakt aan de zijde van de Buntgras.
  • c. Kruidenrijk grasland wordt toegevoegd op het talud;
  • d. De afstand van de perceelsgrens van de woningen aan de Buntgras en de voorzieningen die bij de begraafplaats horen is vergroot van 13,80 meter naar 15,80 meter.

Vanaf 12 oktober tot 24 november 2023 ligt de omgevingsvergunning ter inzage. De publicatie hiervan kunt u vinden op de pagina 'Ter inzage'. Het definitieve ontwerp en de Nota beantwoording zienswijze kunt u onder aan deze pagina vinden.
 

Vervolgproces

Om te komen tot een passend ontwerp worden de volgende stappen doorlopen:

  • Na de vergunningverlening volgt de uitvoering van de uitbreiding.
  • Vóór de start van de werkzaamheden informeren wij u over het uitvoeringsplan.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met als onderwerp ‘Uitbreiden begraafplaats Nijkerkerveen’ naar gemeente@nijkerk.eu. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente (033) 247 22 22.