Wat is het?

U kunt een overledene begraven op één van de gemeentelijke begraafplaatsen die de gemeente Nijkerk heeft en beheert. De afspraken voor het beheer en de tarieven zijn door de gemeente vastgesteld. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt

Wat moet ik doen?

Na overlijden wordt de overleden persoon binnen zes werkdagen begraven. U of uw uitvaartondernemer neemt contact op met de gemeente over de mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaats. U kunt ervoor kiezen om de overledene te begraven in een particulier of algemeen graf.

Particulier graf

Bij een particulier graf is de rechthebbende degene die bepaalt wie er in het graf wordt begraven. In een particulier graf kunnen twee overledenen worden begraven. U kunt kiezen voor een termijn van 20, 30, 40 of 50 jaar. U kunt de termijn hierna verlengen.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf bepaalt de gemeente wie er in het graf wordt begraven. Het termijn van een algemeen graf is 20 jaar en u kunt dit termijn niet verlengen. 
 

Wat heb ik nodig?

  • verklaring van arts of lijkschouwer