Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Wat moet ik doen?

Bekijk bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

U kunt daarvoor een afspraak maken. Het stadhuis is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en daarnaast op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Maak een afspraak

Aanvullende informatie

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.

Als uw plan niet binnen het bestemmingsplan valt, dan kunt u een verzoek tot vooroverleg indienen via Omgevingsloket.nl.