Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Binnenstad

Het bestemmingsplan Binnenstad is geactualiseerd, aangepast aan de visie Aantrekkelijk Nijkerk en voorzien van een beeldkwaliteitsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0059-0003.

Bekijk ook het beeldkwaliteitplan van de binnenstad.