Als u iemand uit een visumplichtig land uitnodigt voor vakantie korter dan 3 maanden en deze persoon bij u zal verblijven, dan heeft deze persoon van u een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig ter onderbouwing van zijn/haar reisdoel.

Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien.

Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

Hoe werkt het?

Wanneer is een logiesvertrekking nodig? 

Heeft de persoon die u wilt uitnodigen zelf voldoende middelen van bestaan dan hoeft u niet garant te staan. U kunt dan op het formulier aangeven dat het om een particuliere logiesvertrekking gaat. Op het formulier hoeft dan ook maar één handtekening te worden gelegaliseerd: die van u.

Wanneer is een garantstelling nodig? 

Heeft de persoon die u wilt uitnodigen zelf onvoldoende middelen van bestaan dan moet u garant staan voor deze persoon. U kunt dan op het formulier aangeven dat het om een garantstelling gaat. Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moet uw partner ook een handtekening op het formulier zetten. Voor welke nationaliteiten een visum nodig is om naar Nederland te komen kunt u nagaan in het overzicht Visumplichtige nationaliteiten(externe link) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat moet ik doen?

Bij het gemeenteloket kunt u een garantieverklaring krijgen. De procedure gaat daarna als volgt:

  1. U ondertekent eventueel samen met uw partner de garantverklaring aan het loket.
  2. De loketmedewerker legaliseert de handtekening(en) die u onder de garantverklaring hebt gezet.
  3. U betaalt de kosten voor de legalisatie.
  4. Vervolgens kunt u de brief verder thuis invullen.
  5. U stuurt de ingevulde garantverklaring naar de persoon die u naar Nederland wilt laten komen. Deze persoon gebruikt de garantverklaring om zijn/haar visumaanvraag te ondersteunen.

Wat heb ik nodig?

Let op:

Onderteken het formulier nog niet! Omdat uw handtekening gelegaliseerd moet worden mag u alleen in het bijzijn van de ambtenaar van de gemeente uw handtekening zetten.

Hoe lang duurt het?

De gemeente legaliseert direct uw handtekening. Daarna krijgt u het formulier meteen weer mee.

Extra informatie

De IND(externe link) heeft meer informatie over wat er nodig is om iemand naar Nederland te laten komen.