Als u iemand uit een visumplichtig land uitnodigt voor vakantie korter dan 3 maanden en deze persoon bij u zal verblijven, dan heeft deze persoon van u een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig ter onderbouwing van zijn/haar reisdoel.

Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien.

Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

Hoe werkt het?

Wanneer is een logiesvertrekking nodig? Heeft de persoon die u wilt uitnodigen zelf voldoende middelen van bestaan dan hoeft u niet garant te staan. U kunt dan op het formulier aangeven dat het om een particuliere logiesvertrekking gaat. Op het formulier hoeft dan ook maar één handtekening te worden gelegaliseerd: die van u. Wanneer is een garantstelling nodig? Heeft de persoon die u wilt uitnodigen zelf onvoldoende middelen van bestaan dan moet u garant staan voor deze persoon. U kunt dan op het formulier aangeven dat het om een garantstelling gaat. Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moet uw partner ook een handtekening op het formulier zetten. Voor welke nationaliteiten een visum nodig is om naar Nederland te komen kunt u nagaan in het overzicht Visumplichtige nationaliteiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat moet ik doen?

Bij het gemeenteloket kunt u een garantieverklaring krijgen. De procedure gaat daarna als volgt:

  1. U ondertekent eventueel samen met uw partner de garantverklaring aan het loket.
  2. De loketmedewerker legaliseert de handtekening(en) die u onder de garantverklaring hebt gezet.
  3. U betaalt de kosten voor de legalisatie.
  4. Vervolgens kunt u de brief verder thuis invullen.
  5. U stuurt de ingevulde garantverklaring naar de persoon die u naar Nederland wilt laten komen. Deze persoon gebruikt de garantverklaring om zijn/haar visumaanvraag te ondersteunen.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

Uw handtekening op het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking wordt direct gelegaliseerd.

Aanvullende informatie

Bij de IND vindt u informatie over wat er nog meer nodig is om iemand naar Nederland te laten komen.

Het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ vervangt sinds 1 januari 2011 de uitnodigingsbrief en de garantverklaring.