Bijstand, heronderzoek

Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

Hoe werkt het?

Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

 • of u nog de juiste uitkering krijgt
 • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken
 • of uw eigen vermogen goed is bepaald
 • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen
 • of er werk voor u te vinden is
 • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt

U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. 

Wat moet ik doen?

 • U krijgt een heronderzoeksformulier.
 • U vult het formulier in en zorgt voor de gevraagde informatie.
 • U stuurt het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

Onderzoek werk vinden

 • U krijgt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek.
 • U vult het formulier in.
 • In het gesprek bespreekt u onder meer wat u doet om werk te vinden en hoe de gemeente u hier eventueel mee kan helpen.

Besluit van de gemeente

 • U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.
 • Als er veranderingen zijn, staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten.
 • Bij de brief kan een plan van aanpak zitten. In dit plan van aanpak staan de afspraken over hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. U moet zich aan deze afspraken houden. Bij het volgende heronderzoek controleert de gemeente dit.

Als u het niet eens bent met de uitslag van het heronderzoek, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

De gemeente kan bij een heronderzoek bijvoorbeeld vragen naar:

 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten
 • bewijzen van huurbetaling
 • eventueel recente echtscheidingspapieren
 • bewijzen van de hoogte van de huur
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden