De gemeente kan u verplichten om een tegenprestatie te verrichten. Officieel heet dit: Tegenprestatie naar vermogen. Dit kan als u 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent. De tegenprestatie bestaat uit de plicht om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.

Let op! Als u uw verplichting om een tegenprestatie naar vermogen te verrichten niet of onvoldoende nakomt, kan de gemeente uw bijstand verlagen. Deze verlaging wordt gedaan volgens de Maatregelenverordening.

U hoeft geen tegenprestatie te doen als u:

  • volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent; of
  • een alleenstaande ouder bent en u bent uitgezonderd bent voor de tegenprestatie.

De tegenprestatie bestaat uit de plicht om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.

Wat moet ik doen?

  • Bespreek met de gemeente wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen.
  • Als u de tegenprestatie niet levert, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Aanvullende informatie

De gemeente moet bij het verplichten van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden.