Bijzondere bijstand

Het kan gebeuren dat u noodzakelijke kosten moet maken waar u niet op had gerekend. Uw wasmachine is bijvoorbeeld opeens kapot. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u tot maximaal 120 procent van de persoonlijke bijstandsnorm heeft. Tussen de 120 en 200 procent betaalt u een eigen bijdrage. Voor vragen kunt u terecht bij uw klantmanager werk en inkomen.

Hoe werkt de aanvraag voor bijzondere bijstand?

Als u een bijstandsuitkering heeft op grond van de Participatiewet hoeft u voor een aantal kosten geen bijzondere bijstand aan te vragen. In de ‘Toelichting declaratieformulier bijzondere bijstand' onderaan deze pagina kunt u lezen voor welke kosten dit niet nodig is. Voor die kosten hoeft u dan alleen een declaratieformulier met bewijsstukken van de kosten in te leveren.

Vul het onlineformulier 'Declaratie bijzondere bijstand zonder aanvraag'' in, upload de bewijsstukken en verzend. U doet dit met uw DigiD. U kunt ook het 'papieren' formulier hieronder uitprinten en dit invullen en ondertekenen. Samen met de bewijsstukken mag u dit inleveren bij of opsturen naar het Sociaal Team.

Let op: op de factuur staat een datum. De aanvraag moet binnen drie maanden na die datum bij ons binnen zijn.

Wat als u geen bijstandsuitkering heeft of als de kosten die u wilt maken niet op het declaratieformulier staan?

Stel dat u geen bijstandsuitkering heeft of dat u wel een bijstandsuitkering heeft maar de kosten niet op het declaratieformulier staan? In beide gevallen moet u een uitgebreidere aanvraag indienen. Wij moeten dan namelijk meer onderzoek doen. U gebruikt het normale ‘Bijzondere bijstand aanvraagformulier en toelichting’’ dat hieronder staat. U mag ook eerst contact opnemen met uw klantmanager of met het Sociaal Team. Doe dat bij voorkeur vóórdat u de kosten maakt. Wij kunnen dan met u bespreken of er bijzondere bijstand mogelijk is en wat er nodig is voor de aanvraag. Een aanvraag voor bijzondere bijstand levert u in voordat de kosten zijn gemaakt of binnen drie maanden vanaf de datum op uw factuur.

Wijziging in aanvragen reiskosten voor medische behandeling

Maakt u reiskosten voor een medische behandeling? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor deze reiskosten. 
Vanaf 1 januari 2023 moet u hiervoor een aanvraag indienen, ook als u een bijstandsuitkering ontvangt. U krijgt deze reiskosten dus niet meer standaard op declaratiebasis. 
De aanvraag dient u in per behandeltraject. Wij kijken of u de reiskosten via uw zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen. 
U dient de aanvraag in via het formulier ‘Bijzondere bijstand aanvraagformulier en toelichting’. Heeft u van ons een toekenning van bijzondere bijstand voor deze kosten? Dan gebruikt u het formulier ‘Opgave reiskosten ziekenhuis voor bijzondere bijstand’ voor de kosten die u maakt per traject. 

Komt u er niet uit?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de bijzondere bijstand? Neem dan contact met het Sociaal Team via nummer (033) 247 22 22.