Soms staat u voor noodzakelijke uitgaven, waar u niet op had gerekend en die u niet kunt betalen. Het gaat dan om extra kosten die u moet maken en die door geen enkele instantie worden vergoed. In dit soort situaties kunt u overwegen om bijzondere bijstand aan te vragen.

Ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud en wilt u bijzondere bijstand?

Wilt u bijzondere bijstand en ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet dan hoeft u voor een aantal kosten geen bijzondere bijstand aan te vragen. In de toelichting onderaan deze pagina kunt u lezen om welke kosten het dan gaat. U kunt voor deze kosten volstaan met het inleveren van een declaratieformulier en bewijsstukken van de betreffende kosten.

Dit kunt u doen door online het formulier 'Declaratie bijzondere bijstand zonder aanvraag' in te vullen, bewijsstukken te uploaden en te verzenden (u heeft hiervoor DigiD nodig).
U kunt ook het 'papieren' formulier hieronder uitprinten en deze geheel ingevuld en ondertekend samen met de bewijsstukken inleveren bij of opsturen naar het Loket Maatschappelijke Ondersteuning.

LET OP: Dien de declaratie in binnen drie maanden na de datum die op de nota staat.

Staan de kosten niet op het declaratieformulier of ontvangt u geen uitkering?

Ontvangt u geen bijstandsuitkering maar wilt u wel bijzondere bijstand aanvragen? Of ontvangt u wel bijstand, maar staan de kosten waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen niet op het declaratieformulier? In beide gevallen betekent dat, dat u een uitgebreidere aanvraag in moet dienen. Wij moeten dan namelijk meer onderzoek doen. Dan gebruikt u het normale ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand’. U vindt dit formulier hieronder. Wij raden u ook aan om eerst contact op te nemen met uw klantmanager of met het Loket Maatschappelijke Ondersteuning. Doe dit voordat u de kosten maakt. Wij kunnen dan met u bespreken of er bijzondere bijstand mogelijk is en wat er nodig is voor de aanvraag. Een aanvraag voor bijzondere bijstand dient u in voordat de kosten zijn gemaakt, of uiterlijk binnen 3 maanden daarna. Wij kijken naar de datum van de nota van de kosten. 

Komt u er niet uit?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de bijzondere bijstand? Neem dan contact met het Loket Maatschappelijke Ondersteuning. Het Loket is dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar via nummer 14 033.