Bij verhuizing of overlijden worden uw afvalcontainers geblokkeerd op het betreffende woonadres. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Verhuizing

Wanneer een bewoner gaat verhuizen, worden alle containers op het oude woonadres geblokkeerd. Deze blokkade gaat in op de datum waarop de bewoner zich inschrijft op het nieuwe adres.
Hierdoor kunnen de containers niet meer worden geleegd. De vuilnisophaaldienst van Remondis komt hier ook niet voor terug. U kunt voor het nog aanwezige afval op het oude adres huisvuilniszakken met het gemeentelogo gebruiken of u kunt het afval zelf wegbrengen naar de milieustraat aan Blekkerserf 4 in Nijkerk.
Na verwerking van de verhuizing/inschrijving in onze gemeente wordt de blokkade verwijderd.

Overlijden

Bij overlijden worden de containers op het adres van overledene geblokkeerd. Dit gebeurt één maand na overlijden. De containers kunnen dan niet meer geleegd worden en ook de vuilnisophaaldienst van Remondis komt hier niet voor terug.
U kunt voor het nog aanwezige afval op het adres huisvuilniszakken met het gemeentelogo gebruiken of u kunt het afval zelf wegbrengen naar de milieustraat aan Blekkerserf 4 in Nijkerk.

Heeft u vragen over blokkades op de huisvuilcontainers, neem dan contact op met Service & Informatie op telefoonnummer 14 033 en vraag naar team Diftar.