Bij financiële ondersteuning van ondernemers is het vaak belangrijk dat er een overzicht is van alle schulden met het actuele saldo en een bijgewerkte boekhouding van de laatste drie boekjaren. Dit kan om diverse redenen nodig zijn, bv. om schuldsanering te gaan regelen of het bedrijf weer door te kunnen laten gaan.

De boekhouding is soms niet meer opgemaakt omdat er openstaande facturen zijn bij de boekhouder/ accountant. Soms is de boekhouding wel opgemaakt maar geeft de boekhouder/accountant deze niet vrij voordat er oude facturen zijn betaald. Contact met de boekhouder door de klantmanager van de gemeente wil wel eens helpen om de boel weer glad te trekken.

Sommige boekhouders zijn echter vasthoudend en weigeren medewerking zonder betaling of willen helemaal niet meer werken voor de cliënt. Om die reden hebben we in Nijkerk de zogenaamde boekhoudservice. Dit betreft een betaling om niet door de gemeente om de financiën van het bedrijf weer glad te trekken.