De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota en in de beeldkwaliteit plannen van de gemeente.

De welstandsnota kunt u downloaden onder 'openbare documenten'.

Welstandskaart

De welstandskaart geeft een overzicht waar wél en waar géén welstandsbeleid van toepassing is. Welstand wordt op deze manier een kwestie van keuzes op hoofdlijnen als onderdeel van het ruimtelijk beleid. Met dit beleid geeft de gemeente aan op welke plekken de ruimtelijke kwaliteit een algemeen belang vertegenwoordigt. Op andere plekken wordt juist meer ruimte gegeven aan het particuliere belang van bewoner en/of eigenaar. Bij de afweging tussen ‘openbaar’ en ‘privé’ wil de gemeente meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners van de gemeente Nijkerk.

U kunt de welstandskaart downloaden onder 'openbare documenten'.

Welstandsregimes

In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:

  • Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de commissie Ruimtelijke kwaliteit;
  • Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de stedenbouwkundige benadering);
  • Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de architectonische benadering);
  • Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de esthetische benadering).

Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

Wat moet ik doen?

U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Vraag een voorlopig oordeel aan

Wilt u van te voren weten of uw bouwplan passend is binnen de regels van het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van de welstand, dan kunt u een verzoek tot vooroverleg indienen via Omgevingsloket.nl.

Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.