Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres.
Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven. Onder anderen bij:

  • Verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg.
  • Instellingen voor kinderbescherming.
  • Penitentiaire instellingen.
  • Ontbreken van een woonadres.

Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres moet schriftelijk toestemming geven. Een briefadres moet in persoon aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit). Of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).
  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente.
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Wat moet ik doen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor een briefadres kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer (033) 247 22 22.