In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) zijn de taken van de welstandscommissie en de monumentencommissie samengevoegd.

De voorzitter van de commissie is de heer G.J.H. van den Brink.
De vijf andere leden zijn:

  • een deskundige van Gelders Genootschap voor de welstandsadvisering,
  • een deskundige van Gelders Genootschap voor de monumentenadvisering,
  • een vertegenwoordiger van de Stichting Oud Nijkerk,
  • een vertegenwoordiger van Stichting Historisch Hoeflake en
  • een vertegenwoordiger van Stichting Stadsgezicht Nijkerk.

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door medewerkers van de gemeente en van de Omgevingsdienst De Vallei.

De commissie adviseert het gemeentebestuur over aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwprojecten en voor verandering aan rijks- en gemeentelijke monumenten. Daarnaast adviseert de commissie over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en over beleidszaken.

De taken en de werkwijze van de commissie zijn geregeld in de Bouwverordening 2007 en in de Erfgoedverordening.

Meer informatie

De commissie vergadert periodiek over adviesaanvragen van het gemeentebestuur. Veel bouwplannen worden niet in de voltallige commissie behandeld maat beoordeeld door een van de leden, meestal de welstandsadviseur.

Voor vragen over de commissie ruimtelijke kwaliteit kunt u contact op nemen met de medewerkers van team Service en Informatie in het stadhuis via het telefoonnummer 14 033.

Agenda's en verslagen