In de gemeente Nijkerk is geen crematorium aanwezig. Wel is er de mogelijkheid om een urn bij te zetten. Dit kan in een urnennis of urnengraf.

De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

Hierna is er de mogelijkheid om een urn bij te zetten. Dit kan in een urnennis of urnengraf. Ook kan een urn in een graf worden bijgezet of kan de as worden uitgestrooid op een graf of op het strooiveld. De afspraken voor het beheer en de tarieven zijn door de gemeente vastgesteld.

Urnennis of urnengraf

U kunt asbussen op de gemeentelijke begraafplaatsen in een urnennis of urnengraf bijzetten. In een urnennis of urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. De eerste termijn voor een plek in de urnennis of urnengraf bedraagt 10 jaar. Daarna kunt u de termijn verlengen.

Uitstrooien van crematie-as

Op de gemeentelijke begraafplaats in Hoevelaken en Nijkerk kunt u de as (laten) uitstrooien op het strooiveld. Om de overledene te blijven herdenken mag u dan een gedenkplaat plaatsen op de herdenkingszuil. De ruimte voor een gedenkplaat op de herdenkingszuil bij het strooiveld wordt ter beschikking gesteld voor een termijn van 10 jaar. Daarna kunt u het termijn verlengen.

Naast uitstrooien van as op speciaal daarvoor ingerichte locatie mag u de as ook op andere plekken uitstrooien. De gemeente Nijkerk heeft een aantal uitzonderingen opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden van plaatsen waar uitstrooien niet is toegestaan zijn de verharde weg en het openbaar water.
 

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Aanvullende informatie

Behalve de as verstrooien, kunt u ook het volgende doen met de as:

  • thuis bewaren in een sier-urn
  • naar het buitenland meenemen
  • de urn bijzetten in een graf of een nis in een urnenmuur
  • een deel van de as bewaren in een sieraad of glasobject