IIn de gemeente Nijkerk is geen crematorium aanwezig. Wel is er de mogelijkheid om een urn bij te zetten. Dit kan in een urnennis of urnengraf. Daarnaast kunt u de as van  een overledene uitstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is..

Hoe werkt het?

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

Hierna is er de mogelijkheid om een urn bij te zetten. Dit kan in een urnennis of urnengraf. Ook kan een urn in een graf worden bijgezet of kan de as worden uitgestrooid op een graf of op het strooiveld. De afspraken voor het beheer en de tarieven zijn door de gemeente vastgesteld.

Naast uitstrooien van as op een speciaal daarvoor ingerichte locatie kunt u de as ook op andere plekken uitstrooien. De gemeente Nijkerk heeft een aantal uitzonderingen opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden van plaatsen waar uitstrooien van crematie-as niet is toegestaan zijn de verharde weg en het openbaar water.

Urnennis of urnengraf

In een urnennis of urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. De eerste termijn voor een urnennis of urnengraf bedraagt 10 jaar. Daarna kunt u de termijn verlengen.

Herdenken

Om de overledene te blijven herdenken kunt u een gedenkplaat plaatsen op de herdenkingszuil. De ruimte voor een gedenkplaat op de herdenkingszuil bij het strooiveld wordt ter beschikking gesteld voor een termijn van 10 jaar. Daarna kunt u de termijn verlengen.
 

Aanvullende informatie

Behalve de as verstrooien, kunt u ook het volgende doen met de as:

  • thuis bewaren in een sier-urn
  • naar het buitenland meenemen
  • de urn bijzetten in een graf of een nis in een urnenmuur
  • een deel van de as bewaren in een sieraad of glasobject