Het Nijkerkse Cultuurakkoord is ondertekend!
 

Op 17 mei 2023 is het cultuurakkoord gepresenteerd en ondertekent door veel cultuurpartijen. Met het Cultuurakkoord gaat de Nijkerkse cultuursector de komende periode inzetten op het vergroten van de veerkracht, het creëren van een inclusief aanbod, het bevorderen van innovatie en het stimuleren van samenwerking.

Creëren van draagvlak

Het Nijkerkse Cultuurakkoord sluit ook aan op vele andere beleidsterreinen. Het cultuurakkoord is een aanzet tot een breed gedragen visie vanuit de cultuursector in de gehele gemeente Nijkerk en stimuleert samenwerkingsverbanden. Met het ondertekenen van het akkoord zetten de ondertekenaars de komende periode in om het eenmalige budget op een goede manier te besteden en de culturele sector te versterken en de verschillende organisaties toekomstbestendig te maken.

Cultuuralliantie

Om de ambities uit het Cultuurakkoord te verwezenlijken is er een alliantie gevormd. De Cultuuralliantie bestaat uit een groep experts met brede, algemene kennis van de culturele sector en betrokkenheid bij kunst en cultuur en kent een afvaardiging van de diverse culturele disciplines. De alliantie spreekt de intentie uit dat ze gezamenlijk de inspanningen verrichten, die bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities die staan beschreven in het Cultuurakkoord.

Wil je ook bijdragen?

Neem dan contact op met de cultuurverbinder van de gemeente Nijkerk via: margreet@nijkerkcultuurencreatief.nl.