Column 30 november 2023, Matthias Blankesteijn, raadslid CDA

Met de verkiezingen krap een week achter ons is het thema ‘kiezen’ een hot topic.
En kiezen is niet altijd makkelijk. Dat merken wij in de lokale politiek ook. Je ambities zijn eigenlijk altijd groter dan je budget.
Ook de komende tijd wordt dat een actueel thema. De gemeente krijgt steeds minder geld van het Rijk. Hierdoor heeft de gemeente steeds minder te besteden. En dat terwijl de opgaven niet minder worden: we willen lokaal bijvoorbeeld nog steeds keihard werken aan het bouwen van betaalbare woningen of het zorgen dat mensen die het nodig hebben passende zorg krijgen.
Maar met een budget wat kleiner wordt kan de gemeente niet alles blijven doen wat ze deed. We moeten dus weer kiezen. En makkelijke keuzes bestaan niet.

De komende tijd zal de gemeente u en jou op verschillende manieren uitnodigen om in gesprek te gaan over deze keuzes. Hier wordt een zogeheten ‘participatietraject’ voor ingericht. Daar hebben we als gemeenteraad ook om gevraagd. Want om als lokale politiek goede keuzes te maken is jouw input van groot belang!
Ik zou je daarom ook willen vragen: denk mee, lever je input, laat jouw stem horen. Help ons als lokale politiek om de komende maanden verstandige keuzes te maken!