Wat is het?

IIn Nederland mag iedereen een demonstratie of manifestatie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u op een openbare plek wilt demonstreren, meldt u dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente. 
Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur. 
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de termijn van 48 uur verkorten en een mondelinge kennisgeving voldoende verklaren. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn.

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat de demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom van tevoren met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bijvoorbeeld dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten.

Ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of ter voorkoming van wanordelijkheden kunnen er door de burgemeester voorschriften en beperkingen worden opgelegd aan de organisatie. In het uiterste geval kan de burgemeester besluiten de demonstratie vooraf te verbieden of besluiten deze tijdens de demonstratie te beëindigen.

Wanneer mag de gemeente een demonstratie verbieden?

 • U heeft uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U heeft de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat er opstootjes en agressie ontstaat.
 • Om de gezondheid te beschermen.

De inhoud van een demonstratie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod. De vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie wordt gerespecteerd. Als overheid houden wij ons niet bezig met de inhoud van de demonstratie. Wel treden wij op als er sprake is van strafbare uitingen of symbolen. Het beledigen van groepen mensen en het aanzetten tot haat/discriminatie is niet toegestaan.

Wat moet ik doen?

U meldt uw demonstratie bij de gemeente. Dit kan via gemeente@nijkerk.eu of een mondelinge of schriftelijke melding bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Doe dit minstens 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • aantal personen dat u verwacht
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen