• Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

Een drank- en horecavergunning moet u aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Daartoe moet u een speciaal door de minister van VWS aangewezen formulier gebruiken. De aanvraagformulieren kunt u krijgen bij het gemeenteloket of downloaden onder het tabje 'openbare documenten'. Wilt u langskomen bij het loket, maak dan een afspraak. (Tijdens de coronaperiode kunt u bellen met 14 033 voor een afspraak.)

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

 • het aantal m2 van de inrichting wijzigt;
 • een (horeca)zaak wilt starten;
 • als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken;
 • de in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

U hebt de volgende documenten nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een verklaring van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn. De wet BIBOB is van toepassing op de aanvraag Drank- en Horecawetvergunning.

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Aanvullende informatie

Ga voor de geldende Drank- en Horecaverordening van de gemeente Nijkerk naar de website van de Rijksoverheid.

Hoelang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.