Wat is het?

Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Hoe werkt het?

Als u bent getrouwd, kunt op 3 manieren scheiden van uw partner:

 • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.
 • Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
 • Na een scheiding van tafel en bed van minimaal 3 jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.

Einde geregistreerd partnerschap

U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

 • 1 van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen.
 • U heeft minderjarige kinderen.

Als u en uw partner het met elkaar eens bent en u heeft geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.

Wat moet ik doen?

 • Kies een advocaat. Als u samen met uw partner de scheiding aanvraagt, is 1 advocaat genoeg. Als u niet samen de scheiding aanvraagt of als u en uw partner het niet eens zijn met elkaar, kiest u allebei een eigen advocaat.
 • Uw advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank met een verzoekschrift. Uw advocaat stelt dit verzoekschrift samen met u op.
 • U kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.
 • Als alleen u de scheiding aanvraagt, krijgt uw partner een kopie van uw verzoekschrift.
 • Uw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding. Dat wordt 'verweer voeren' genoemd.
 • Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, krijgt u die beslissing toegestuurd via uw advocaat. Dit heet een beschikking. Deze beschikking laat u door uw advocaat binnen 6 maanden inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.
 • Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen 6 maanden in het huwelijksgoederenregister(externe link) is ingeschreven. U neemt daarvoor contact op met de griffie van de rechtbank.

Einde geregistreerd partnerschap zonder rechter

 • Kies een advocaat of notaris.
 • Bij de advocaat of notaris maakt u samen met uw partner een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.
 • Laat uw advocaat of notaris de overeenkomst binnen 3 maanden inschrijven bij de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar.

Einde geregistreerd partnerschap via de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Hoe lang duurt het?

De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken dat is, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken u ongeveer moet rekenen.

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in.

Extra informatie

Wilt u hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms mee aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Met de zogenaamde toevoeging, kunt u checken of u recht op subsidie bij scheiding(externe link) heeft.

Gratis echtscheidingsspreekuur, hoe werkt dat?

Een scheiding, of een wens om te scheiden, heeft veel invloed. Maar welke invloed het heeft weet je niet altijd van tevoren. Mentaal kan het zwaar zijn. Het kan veel stress geven. Financieel heeft het invloed. Er komt veel kijken bij een scheiding. Daarom is er het echtscheidingsspreekuur.

Inhoud echtscheidingsspreekuur

Op het gratis echtscheidingsspreekuur praat u met een consulent van de gemeente en een mediator of een advocaat. Het spreekuur duurt ongeveer 20 minuten en is op het kantoor van de mediator of de advocaat. Inwoners gaan vaak opgelucht de deur uit, omdat ze beter weten waar ze bij een scheiding aan toe zijn.

Op het gratis echtscheidingsspreekuur kunt u vragen stellen en krijgt u informatie. Daarmee kunt u verdere afwegingen maken over uw scheiding. U kunt informatie krijgen over gevolgen van keuzes. Over mogelijkheden. En over rechten en plichten. Maar ook kunnen we erover meedenken of er nog iets is wat een scheiding kan voorkomen.

Aanmelden

Het echtscheidingsspreekuur is elke eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail aanmelden@nijkerk.eu of via het telefoonnummer van de gemeente (033) 247 22 22. Geef bij uw aanmelding uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door.