Als gemeente denken we met u mee als u een laag inkomen heeft. U kunt een bijdrage van de gemeente krijgen voor de kosten van sport, cultuur en scholing. Ook  zijn er andere bijzondere situaties waarvoor u een bijdrage kunt krijgen: het behalen van een zwemdiploma, een ID-kaart en bij de geboorte van een kind. ‘Meedoen’ heet deze bijdrage.

U heeft uw DigiD nodig om een aanvraagformulier voor ‘Meedoen’ online in te vullen.  Als u nog geen DigiD heeft, lees dan deze informatie.

Extra geld voor sport, cultuur en vorming 

 • lidmaatschap/contributie/abonnement van sportverenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties (bibliotheek, verenigingen, scouting, kerk/moskee, enz.) 
 • contributie vakbond of politieke partij
 • zwembadpas/rittenkaart 
 • sportkleding en -schoenen
 • aanschaf en onderhoud van een fiets
 • museumjaarkaart, Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
 • entree voor museum, theater, concertzaal en bioscoop
 • kunstuitleen
 • uitstapjes met een vereniging/organisatie
 • peuterspeelzaal
 • speel-o-theek
 • bezoek aan evenementen en recreatieve voorzieningen
 • bezoek aan familieleden met het openbaar vervoer
 • NS voordeelabonnement
 • huur volkstuin
 • cursusgelden of cursusmateriaal (niet voor school of opleiding)
 • abonnement telefoon, internet, tv
 • aanschaf van een computer, smartphone of tablet en materiaal daarvoor 
 • muzieklessen
 • abonnementen op krant, leesmap, tijdschrift
 • aanschaf van boeken

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijkerk;
 • u hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
 • uw inkomen voldoet aan de volgende voorwaarden:
      eenpersoonshuishouden: het inkomen is niet hoger dan 110 procent van het bruto wettelijk minimumloon (zie www.nijkerk.eu/bedragen);
      meerpersoonshuishouden: het inkomen is niet hoger dan 130 procent van het bruto wettelijk minimumloon (zie www.nijkerk.eu/bedragen);
      bij zelfstandigen of zzp’ers is het inkomen op de meest recente belastingaangifte bepalend (niet ouder dan twee jaar);
      uw inkomen wordt verlaagd met de betaling van schulden. Dit kan alleen bij een lopend schuldhulpverleningstraject of bij beslag op het inkomen met het daarbij vastgestelde aflossings/reserverings bedrag;
 • meerderjarige inwonende kinderen vragen zelf ‘Meedoen’ aan.
   

Hoogte bijdrage

De bijdrage bedraagt:

 • tot achttien jaar: € 300 per persoon per kalenderjaar;
 • achttien jaar en ouder: € 150 per persoon per kalenderjaar.

Extra bijdrage

U kunt in drie situaties een extra bijdrage aanvragen:

1.    Zwemdiploma

Hebt u een kind van 5 tot 18 jaar zonder zwemdiploma A en B? Per kind kan de gemeente de kosten van het halen van diploma A en B betalen. De voorwaarden: 

 • Uw kind staat ingeschreven op uw adres
 • De gemeente betaalt één keer de kosten van de zwemlessen voor diploma A en B. Dit is inclusief de kosten van het pasje, inschrijving en diploma.
 • Dit geldt alleen als de zwemles wordt gevolgd bij Club Rebel en het Jaap van de Krolbad.
 • U moet zelf maximaal € 50 eigen bijdrage aan het zwembad betalen. Dit geld kunt u betalen van het geld dat u krijgt via de regeling ‘Meedoen’.
 • Uw kind is minimaal 90 procent van de lessen aanwezig. Als uw kind meer afwezig is zonder goede reden, betaalt u een deel van de lessen zelf.
 • Het is belangrijk dat uw kind de instructies begrijpt. De zwemtrainer spreekt Nederlands of Engels.
 • U heeft een bijstandsuitkering of u krijgt ‘Meedoen’ voor het lopende jaar.
  U vraagt eerst ‘Meedoen’ aan. Daarna of tegelijk doet u de aanvraag voor de zwemlesvergoeding.
 • U schrijft uw kind in bij een van de twee bovengenoemde zwembaden. U levert het inschrijfbewijs in bij het Sociaal Team van de gemeente. Het zwembad kan het inschrijfbewijs ook rechtstreeks naar het Sociaal Team opsturen als u dat aan het zwembad vraagt.
 • Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt, betaalt de gemeente het geld rechtstreeks aan het zwembad.
 • Als de gemeente heeft betaald kunt u niet meer wisselen van zwembad.
 • De zwemlessen starten nadat de gemeente heeft betaald.

2. Gratis ID-kaart

Vanaf veertien jaar is het wettelijk verplicht om een identiteitsbewijs te kunnen laten zien. U kunt In sommige gevallen een gratis ID-kaart (geen paspoort) voor uw kind krijgen. De voorwaarden:

 • Uw kind wordt binnen drie maanden veertien jaar of is veertien jaar (niet ouder) en heeft op dat moment geen geldige ID-kaart of paspoort.
  Uw kind staat op uw adres ingeschreven.
  Bij verlenging, verlies of diefstal is er geen gratis ID-kaart mogelijk.
  U heeft een bijstandsuitkering of u krijgt ‘Meedoen’ voor dit jaar.
  U vraagt eerst ‘Meedoen’ aan als u geen bijstandsuitkering of ‘Meedoen’ heeft. Daarna vraagt u de ID-kaart aan.
  U vraagt de ID-kaart aan bij Burgerzaken. U neemt bewijsstukken mee van uw lopende bijstandsuitkering of de toekenning ‘Meedoen’ van het lopende jaar (recente uitkeringsstrook of toekenningsbrief uitkering/’Meedoen’).
  Burgerzaken handelt de aanvraag voor de ID-kaart af zoals alle andere aanvragen. U betaalt alleen niet voor de ID-kaart. De pasfoto betaalt u wel zelf.

3. Geboorte kind

Als u een kind krijgt zorgt dit voor veel extra kosten. Daarom kunt u eenmalig € 150 aanvragen als tegemoetkoming in deze kosten. De voorwaarden:

 • Uw kind staat ingeschreven op uw adres.
  U vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het kalenderjaar waarin uw kind is geboren.
  U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente of krijgt ‘Meedoen’ voor het lopende jaar.
  U vraagt eerst ‘Meedoen’ aan als u geen bijstandsuitkering of ‘Meedoen’ heeft; daarna of tegelijk doet u de aanvraag voor de vergoeding voor de geboorte van uw kind.
  U, of een hulpverlener namens u, stuurt een e-mail naar het Sociaal Team (loketMO@nijkerk.eu) met de vraag om de extra € 150. Zet in de mail uw naam en adresgegevens en ook de naam en geboortedatum van uw kind. U kunt ook een afspraak maken bij het Sociaal Team.
  Heeft u recht op dit geld? Dan maken wij dit naar u over.

Hoe vraagt u ‘Meedoen’ aan?

 • Door online het formulier met behulp van uw DigiD in te vullen.
 • Schriftelijk door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het Sociaal Team.

Bel voor meer informatie naar de gemeente en vraag naar het Sociaal Team via telefoonnummer (033) 247 22 22.