Bent u inwoner van de gemeente Nijkerk en hebt u een laag inkomen? In dat geval kunt u een bijdrage van de gemeente krijgen voor de kosten van sport, cultuur en scholing. Daarnaast zijn er enkele andere bijzondere situaties waarvoor u een bijdrage kunt krijgen: het behalen van een zwemdiploma, een ID-kaart en bij de geboorte van een kind. De bijdrage noemen we in Nijkerk ‘Meedoen’.

Om een aanvraagformulier voor 'Meedoen' online in te vullen heeft u DigiD nodig. Heeft u (nog) geen DigiD, lees dan de informatie hierover en vraag uw DigiD aan.

Extra geld voor sport, cultuur en vorming 

 • lidmaatschap/contributie/abonnement van sportverenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties (bibliotheek, verenigingen, scouting, kerk/moskee, enz.) 
 • contributie vakbond of politieke partij
 • zwembadpas/rittenkaart 
 • sportkleding en -schoenen
 • aanschaf en onderhoud van een fiets
 • museumjaarkaart, Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
 • entree voor museum, theater, concertzaal en bioscoop
 • kunstuitleen
 • uitstapjes met een vereniging/organisatie
 • peuterspeelzaal
 • speel-o-theek
 • bezoek aan evenementen en recreatieve voorzieningen
 • bezoek aan familieleden met het openbaar vervoer
 • NS voordeelabonnement
 • huur volkstuin
 • cursusgelden of cursusmateriaal (niet voor school of opleiding)
 • abonnement telefoon, internet, tv
 • aanschaf van een computer, smartphone of tablet en materiaal daarvoor 
 • muzieklessen
 • abonnementen op krant, leesmap, tijdschrift
 • aanschaf van boeken

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijkerk;
 • u hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
 • uw inkomen voldoet aan de volgende voorwaarden:
      eenpersoonshuishouden: het inkomen is niet hoger dan 110 procent van het bruto wettelijk minimumloon (zie www.nijkerk.eu/bedragen);
      meerpersoonshuishouden: het inkomen is niet hoger dan 130 procent van het bruto wettelijk minimumloon (zie www.nijkerk.eu/bedragen);
      bij zelfstandigen of zzp’ers is het inkomen op de meest recente belastingaangifte bepalend (niet ouder dan twee jaar);
      uw inkomen wordt verlaagd met de betaling van schulden. Dit kan alleen bij een lopend schuldhulpverleningstraject of bij beslag op het inkomen met het daarbij vastgestelde aflossings/reserverings bedrag;
 • meerderjarige inwonende kinderen vragen zelf ‘Meedoen’ aan.
   

Hoogte bijdrage

De bijdrage bedraagt:

 • tot 18 jaar: € 300 per persoon per kalenderjaar;
 • 18 jaar en ouder: € 150 per persoon per kalenderjaar.

Extra bijdrage

U kunt in drie situaties een extra bijdrage aanvragen:
 
1.    Zwemdiploma

Hebt u een kind van 5 tot 18 jaar zonder zwemdiploma A en B? Per kind kan de gemeente de kosten van het halen van diploma A en B betalen. De voorwaarden: 

 • uw kind staat ingeschreven op uw adres;
 • de gemeente betaalt eenmalig de kosten van de zwemlessen voor diploma A en B; dit is inclusief de kosten van pasjes, inschrijving, diploma e.d.;
 • dit geldt alleen voor zwemlessen bij Club Rebel en het Jaap van de Krolbad; 
 • u moet zelf maximaal € 50 eigen bijdrage aan het zwembad betalen. Dit geld kunt u betalen van het geld dat u voor uw kind van de regeling ‘Meedoen’ krijgt;
 • uw kind is bij minimaal 90 procent van de lessen aanwezig. Is uw kind zonder goede redenen minder dan 90 procent aanwezig, dan betaalt u een deel van de lessen zelf;
 • uw kind kan de instructies van de zwemtrainer begrijpen in het Nederlands of Engels;
 • u hebt een bijstandsuitkering of u krijgt ‘Meedoen’ voor het lopende jaar; 
 • u vraagt eerst ‘Meedoen’ aan als u geen bijstandsuitkering of ‘Meedoen’ hebt. Daarna of tegelijk doet u de aanvraag voor de zwemlessen vergoeding;
 • u schrijft uw kind in bij en van bovengenoemde zwembaden en levert het inschrijfbewijs in bij het Loket MO van de gemeente. Het zwembad kan het inschrijfbewijs ook rechtstreeks naar het Loket MO opsturen; 
 • de gemeente betaalt bij toekenning het geld in één keer rechtstreeks aan het zwembad;
 • hierna kan er niet meer gewisseld worden van zwembad;
 • de zwemlessen starten nadat de gemeente heeft betaald.

2.    Gratis ID-kaart

Vanaf de leeftijd van 14 jaar is het tonen van een identiteitsbewijs een wettelijke verplichting. In sommige gevallen kunt u daarom een gratis ID-kaart (geen paspoort) voor uw kind krijgen. De voorwaarden:

 • uw kind wordt binnen 3 maanden 14 jaar of is 14 jaar (maar niet ouder) en heeft op dat moment geen geldige ID-kaart of paspoort;
 • uw kind staat ingeschreven op uw adres;
 • er is geen gratis ID-kaart mogelijk bij verlenging of verlies/diefstal;
 • u hebt een bijstandsuitkering of u krijgt ‘Meedoen’ voor het lopende jaar;
 • u vraagt eerst ‘Meedoen’ aan als u geen bijstandsuitkering of ‘Meedoen’ hebt; na toekenning vraagt u de ID-kaart aan;
 • u vraagt de ID-kaart aan bij Burgerzaken en neemt bewijsstukken mee van uw lopende bijstandsuitkering of de toekenning ‘Meedoen’ van het lopende jaar (recente uitkeringsstrook of toekenningsbrief uitkering/’Meedoen’);
 • Burgerzaken handelt de aanvraag voor de ID-kaart af als alle andere aanvragen, u betaalt alleen niet voor de ID-kaart. De pasfoto betaalt u wel zelf.

3.    Geboorte kind

Bij de geboorte van een eigen kind hebt u veel extra kosten. U kunt daarom eenmalig € 150 aanvragen als tegemoetkoming in deze kosten. De voorwaarden:

 • uw kind staat ingeschreven op uw adres;
 • u vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het kalenderjaar waarin uw kind is geboren;
 • u hebt een bijstandsuitkering van de gemeente of krijgt ‘Meedoen’ voor het lopende jaar; 
 • u vraagt eerst ‘Meedoen’ aan als u geen bijstandsuitkering of ‘Meedoen’ hebt; daarna of tegelijk doet u de aanvraag voor de vergoeding voor de geboorte van uw kind;
 • u, of een hulpverlener namens u, stuurt een e-mail naar het Loket MO (loketMO@nijkerk.eu) met de vraag om de extra € 150. Zet in de mail uw naam en adresgegevens en ook de naam en geboortedatum van uw kind. U kunt ook een afspraak maken bij het Loket MO; 
 • het geld maken wij bij toekenning naar u over.

Hoe vraagt u ‘Meedoen’ aan?

Bel voor meer informatie naar de gemeente en vraag naar het Loket MO via telefoonnummer 14 033.