De waterrijke wijken zijn het leefgebied van verschillende soorten waterdieren zoals eenden, ganzen en zwanen. Op een aantal plekken veroorzaken deze dieren overlast. We kunnen hier niet altijd wat aan doen.

In het algemeen geldt dat we ons aan geldende afspraken houden die betrekking hebben op de natuur. Dit betekent dat de gemeente deze dieren niet mag verplaatsen of zonder gegronde reden mag doden. De gemeente neemt daarom preventieve maatregelen om het aantal waterdieren te beheersen, past de inrichting aan of maakt op een aantal plekken de stoep schoon.

U helpt ons door: 

  • deze waterdieren niet te voeren.
  • afstand te houden van ganzen of zwanen.
  • grote aantallen waterdieren en overlast te melden.

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen? U kunt dan een melding doen via het online formulier Melding woon- en leefomgeving.