Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u in beginsel een evenementenvergunning nodig. Voor kleine evenementen (zoals een buurtbarbecue of straatfeest) is een melding doen vaak al voldoende.

Hoe werkt het?

Evenementenvergunning of melding?

U kunt zelf nagaan of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is.

Indien uw evenement voldoet aan de onderstaande voorwaarden, dan is een melding voldoende. Indien uw evenement niet voldoet aan de voorwaarden, dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen.

 1. Het evenement is kleinschalig en in de open lucht;
 2. Het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 200 personen;
 3. Het evenement begint op maandag tot en met zaterdag na 09.00 uur en eindigt uiterlijk om 00.00 uur. Op zondag mag het evenement plaatsvinden tussen 13.00 uur en 00.00 uur;
 4. Het evenement vormt geen belemmering voor de hulpdiensten, ook als het plaatsvindt op of aan de weg;
 5. Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van 10 m2 per object tot een maximum van 60 m2, dan wel 1 grote tent, welke voldoet aan de (brand-)veiligheidseisen en daarnaast niet meer dan 1 springkussen aanwezig;
 6. Er is een organisator;
 7. Het vergunningsvrije evenement dient op zondag op een afstand van minimaal 200 meter plaats te vinden van een gebedshuis of andere plaats voor geloofsbelijdenis.

U kunt zelf nagaan of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is door het online aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier begint met een checklist. Wanneer er uit de checklist blijkt dat er geen vergunning nodig is, wordt de aanvraag automatisch beëindigd. Als blijkt dat u wel een vergunning nodig heeft, dan kunt u het evenementenaanvraagformulier volledig invullen en digitaal verzenden aan de gemeente.

Er is ook een te downloaden papieren versie van het formulier. Deze kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente Nijkerk.

Houd er rekening mee dat de online checklist niet waterdicht is (u kunt het een kleinschalig evenement vinden, maar op basis van onze risico analyse kan dit niet het geval zijn). De beoordeling van de gemeente is leidend. Indien u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Het doen van een melding

Indien uw evenement voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan is een melding doen bij de gemeente voldoende.

Een melding plichtig evenement moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement gemeld worden. U kunt de melding doen door een mail te sturen naar gemeente@nijkerk.eu. In deze melding beschrijft u de volgende dingen:

 • Wat gaat u organiseren?
 • Wanneer gaat u dit organiseren (datum incl. begin- en eindtijd)?
 • Wat is de locatie van het evenement?
 • Hoeveel bezoekers komen er op het evenement?
 • Gaat u objecten plaatsen? Gaat u muziek ten gehore brengen? Gaat u activiteiten organiseren? Beschrijf zo duidelijk mogelijk uw plan.
 • Wie is de contactpersoon?

Een evenementenvergunning aanvragen

Indien uw evenement niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Om ervoor te zorgen dat er op tijd een evenementenvergunning verleend kan worden, moet u minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement een evenementenvergunning aanvragen.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag kan een gesprek plaatsvinden met één van de medewerkers van cluster Vergunningen. Wanneer u hier behoefte aan heeft, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van team Veiligheid via het telefoonnummer (033) 247 2222 of e-mail gemeente@nijkerk.eu.

Aanvullende informatie

Veiligheidsplan

Een van de bijlagen van de vergunningaanvraag is het veiligheidsplan. Een veiligheidsplan is belangrijk voor een goed verloop van een evenement. Het geeft alle betrokkenen inzicht in de activiteiten, de risico’s en hoe daarmee wordt omgegaan.

Niet elk veiligheidsplan hoeft een uitgebreid document te zijn. Afhankelijk van het soort en formaat evenement kan de informatie ook in een paar paragrafen of een paar pagina’s weergegeven worden. Daarbij geldt ook dat een (goede) plattegrond soms meer informatie kan bevatten dan een aantal pagina’s met tekst. Maak daarin de juiste overweging.

Niet iedereen is bekend hoe een veiligheidsplan opgesteld moet worden en wat er wel (of juist niet) in opgenomen moet worden. Hoewel de opzet van een veiligheidsplan voor meerdere evenementen hetzelfde zijn, is de inhoud altijd uniek. Kopieer daarom nooit zomaar een veiligheidsplan van het ene naar het andere evenement.

Hieronder vindt u het basisdocument. Met behulp van de handreiking kunt u dit veiligheidsplan invullen, aangepast op uw evenement.

Aanvullende gegevens

U kunt alle informatie terugvinden in het Evenementenbeleid en de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nijkerk.

Belangrijke punten:

 • Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.
 • De door de gemeente aangewezen evenemententerrein staan beschreven in het Evenementenbeleid 2020.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van team Veiligheid van de gemeente Nijkerk, via het telefoonnummer (033) 247 2222 of e-mail gemeente@nijkerk.eu.