Wilt u een (pop)concert, kermis, braderie of rommelmarkt organiseren? U hebt dan een evenementenvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij het cluster Vergunningen van het Team Veiligheid. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.
 

Hoe werkt het?

U kunt zelf nagaan of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is door het online 'Aanvraagformulier evenementenvergunning' in te vullen. Dit formulier begint met een checklist. Wanneer er uit de checklist blijkt dat er geen vergunning nodig is, wordt de aanvraag automatisch beëindigd. Als blijkt dat u wel een vergunning nodig heeft, dan kunt u het evenementenaanvraagformulier volledig invullen en digitaal verzenden aan de gemeente. 
Er is ook een te downloaden papieren versie van het formulier. Deze kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente Nijkerk. 

Wanneer u een tent wil plaatsen waar 150 personen of meer in kunnen dan kunt u dat bij de aanvraag aangeven. De melding op grond van het Besluit brandveilig gebruik basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) nemen we dan automatisch mee in de procedure voor een evenementenvergunning.

Wanneer u nog vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de medewerkers van het cluster Vergunningen, Team Veiligheid via telefoonnummer 14 033 of e-mail: loketbwv@nijkerk.eu.

Na het indienen van een aanvraag zal de gemeente inhoudelijk toetsen of u de vergunning kan krijgen. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Wat moet ik doen?

Dien uw aanvraag ruim van tevoren in, maar minimaal 8 weken vóór de datum van het evenement. De gemeente Nijkerk vraagt verschillende partijen om advies. Zoals de politie, de brandweer, de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio), de verkeersadviseur  en de afdeling Infra & Wijkbeheer.

Ook adviezen met betrekking tot geluid en het gebruik van alcohol zijn zaken die goed afgestemd moeten worden. Het uiteindelijke doel is om een evenement veilig en plezierig te laten verlopen, zowel voor u als voor de bezoekers.

Wanneer een evenement langer dan 1 dag duurt en niet op een door de gemeente aangewezen evenemententerrein plaatsvindt, kan er ook nog een omgevingsvergunning nodig zijn.

De door de gemeente aangewezen en nog aan te wijzen evenemententerreinen zijn:

Nijkerk

 • terrein aan de Hoefslag / Bachlaan
 • Plein in de binnenstad
 • parkeerterrein aan de Oostkadijk (alleen in het weekend)
 • het Molenplein in de binnenstad
 • dagrecreatieterrein Nieuw Hulckesteijn

Nijkerkerveen

 • parkeerterrein aan de Nieuwe Kerkstraat bij het sportcomplex van ‘Veensche Boys’ (kleine evenementen, mits het evenement geen belemmering is voor de reguliere sportactiviteiten die daar plaatsvinden)

Hoevelaken

 • manifestatieterrein de Veenslag aan de Kantemarsweg / Veenslag
 • parkeerterrein Kleinhoven bij sportcomplex “Kleinhoven” (kleine evenementen, mits het evenement geen belemmering is voor de reguliere sportactiviteiten die daar plaatsvinden.

Is er sprake van een groot evenement dan is het aan te bevelen om ruim van te voren contact op te nemen met het cluster Vergunningen, zodat er samen met u kan worden bekeken welke bijlagen u moet indienen bij uw aanvraag en welke stappen u eventueel nog moet ondernemen.

Iedere evenementenorganisator krijgt een vaste casemanager van het cluster Vergunningen die u helpt bij zowel de procedure als vraagstukken.

Onder andere de volgende informatie is nodig bij een aanvraag:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
 • manier van stroomvoorziening
 • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht

Maak een afspraak

Wat heb ik nodig?

Zorgt u ervoor dat u bij uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie geeft:

 • De naam van het evenement
 • De volledige gegevens van de aanvrager
 • De datum waarop het evenement plaatsvindt
 • De tijd waarop het evenement plaatsvindt
 • De tijd die nodig is om op- en af te breken
 • Het aantal bezoekers dat u verwacht
 • Wordt er alcohol geschonken?
 • Eventueel het aantal deelnemers als dit van toepassing is
 • Waar er geparkeerd kan worden
 • Een duidelijke situatietekening van het terrein, met daarin ingetekend het aantal kramen, attracties e.d.
 • Een duidelijke situatietekening (op schaal) van de tent met daarin de indeling binnen (indien van toepassing)
 • Wanneer er sprake is van een wandel- of fietsroute, dan ook een opgave van de straatnamen van de route.

Aanvullende informatie

Lees voor meer informatie de onderstaande informatie

Situatietekeningen

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.