Wat is het?

U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf start waar geen alcohol geschonken wordt. In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • U heeft een huurovereenkomst van het pand of anders een intentieverklaring van de verhuurder als u het pand huurt waar u het horecabedrijf exploiteert.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken. De wet Bibob regelt dat de overheid bijvoorbeeld vergunningen mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het aanvraagformulier exploitatievergunning-horecabedrijf invullen.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier(externe link).

Kosten?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u legeskosten verschuldigd. De kosten bedragen € 68.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.