Fase 3 is het meest westelijk gelegen deel van de woonwijk Doornsteeg. Eerder heeft de raad bepaald dat hier maximaal 700 woningen komen. 

Stedenbouwkundig plan fase 3

Voor fase 3 is een stedenbouwkundig plan gemaakt met een proefverkaveling (zie link onder downloads). Dit is de basis voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. In het stedenbouwkundig plan zijn duidelijk de drie woongebieden te onderscheiden. De Boomgaard ten noorden van de weg Doornsteeg, de Stegen daaronder tot de beekzone. En de Beektuinen aan de zuidzijde. Elke woongebied heeft straks zijn eigen kenmerken. Zo komen in de Boomgaard veel fruitbomen en grenzen de voorzijden van woningen direct aan de openbare ruimte. De Stegen ken meer een traditionele verkaveling met (oorspronkelijke) lange sloten van de Doornsteeg naar de beekzone. En in de Beektuinen komt het groen van de beekzone, als ook het water letterlijk de wijk in. 

Deze laatste fase van Doornsteeg wordt in lijn met de nieuw woonvisie + ontwikkeld. Dit betekent minimaal 35% sociale woningen, 10% middelduur laag, 15% middelduur hoog (= tot de NHG grens) en maximaal 40% dure woningen. Ook in woningtypen streven we naar een grotere variëteit aan woningen. Dus behalve de meer traditionele rijwoningen en tweekappers ook kleine en grote appartementen in gestapelde bouw van 4,5, 7 en maximaal 10 bouwlagen. Rug aan rug woningen, beneden-/bovenwoningen, hofwoningen, vaste tiny housen en woonwagenstandplaatsen etc. De exacte invulling zal straks per bouwvlek duidelijk worden, de proefverkaveling geeft hier als wel een goed beeld van.

Ontsluiting van de wijk

Er komt een nieuwe ontsluiting van de wijk aan de westzijde vanaf de Arkemheenweg die aansluit op de groenallee. Dit is de rondlopende belangrijkste verkeersader van de wijk. 

Geluidswal

Omdat de wijk dicht bij de snelweg A28 ligt moet er ook een geluidswal komen. Deze moet ca 9 meter hoog worden. De geluidswal komt op de locatie waar nu al de wal tussen de Arkemheenweg en de A28 ligt. En een wal van ca 300 meter die in de noordwesthoek in de wijk, tegen de Arkemheenweg aan wordt gesitueerd. Aan de binnenzijde van de wal komt een parkachtig gebied. Voor deze wal gebruiken we natuurlijk grond die in het gebied vrij komt. Daarom wordt hier nu de overgebleven grond uit de beekzone alvast opgeslagen in een gronddepot.

Planning/ procedure fase 3

De planning is dat begin 2023 het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie gaat. 
De verwachting is de gemeenteraad hier na de zomer een besluit over neemt.
Na de zomer van 2023 willen we starten met het bouwrijp maken van het eerste deel. 
Daarna wordt als eerste de geluidswal gebouwd.
Wat betreft woningen is de verwachting  dat we starten met de bouw in de Boomgaard. Ook omdat daar woningen komen die onderdeel uitmaken van de geluidswal. Voordat de eerste woningen worden opgeleverd, moet de geluidswal op hoogte zijn.