Formulierenhulp

Als u inwoner bent van de gemeente Nijkerk, kunt u hulp krijgen bij het invullen van formulieren. Speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers helpen u en bekijken samen met u of er financiële of andere regelingen zijn waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de huurtoeslag of zorgtoeslag, het aanvragen van een uitkering, of het doen van een aanvraag in het kader van de Participatiewet. Maar ook bij het aanvragen van een kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen, bijzondere bijstand of de individuele inkomenstoeslag, enzovoorts kunt u hulp krijgen. Ook kan er samen met u een DigiD aangevraagd worden.

Hoe werkt het?

Tijdens het inloopspreekuur van Sigma kunt u uw vragen stellen. Deze hulp is gratis en onafhankelijk.

Wat moet ik doen?

Inloopspreekuren: dinsdag 9.00 -11.00 uur en donderdag 13.00- 14.30 uur op de Frieswijkstraat 99 in Nijkerk.  

Voor meer informatie over formulierenhulp kunt u bellen met (033) 2474830 of kijken op de website van Sigma of mail naar info@sigma-nijkerk.nl.

Aanvullende informatie

Op de website www.meerkosten.nl staat informatie die interessant is voor mensen die leven met een handicap of chronische ziekte. Vaak brengt dit extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig, maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!