Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel Nederland parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Als u een loopbeperking van langdurige aard heeft, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze kaart is ook geldig in alle landen van de Europese Unie (EU) en in sommige andere Europese landen buiten de EU. U moet zich wel houden aan de geldende parkeerregels.

Wat moet ik betalen?

Een gehandicaptenparkeerkaart kost in 2020 € 50.

Let op! Indien de keuringsinstantie negatief besluit op de aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart geldt geen restitutie.
 

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende gehandicaptenparkeerkaarten, een kaart wanneer u zelf het voertuig bestuurt, u als passagier mee rijdt, een combinatie van deze kaarten en een instellingenkaart. Hieronder worden de voorwaarden genoemd om in aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Voorwaarden

 • U ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U bestuurt zelf het voertuig.
 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voorwaarden passagierskaart

 • U ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. U kunt niet alleen gelaten worden.

Voorwaarden combinatiekaart

 • U ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
 • U heeft op momenten het vermogen om een voertuig te besturen en op andere momenten niet.

Voorwaarden instellingenkaart

 • Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing en daarnaast geldt dat u verblijft in een zorginstelling en dat het bestuur van de instelling een kaart heeft aangevraagd.

Wat moet ik doen?

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

 • U vraagt online de kaart met uw DigiD aan via het formulier onder de kop ‘Online aanvragen’ of
 • U maakt een afspraak met een medewerker van Loket MO
 • U neemt een goed lijkende pasfoto mee of u stuurt deze mee.

Wat heb ik nodig?

Een goed lijkende pasfoto.

Aanvullende informatie

Uw parkeerkaart geldt niet voor:

 • parkeergarages
 • vergunninghoudersplaatsen
 • gehandicaptenparkeerplaatsen voor een kenteken anders dan die van uw voertuig

Kenmerken van de parkeerkaart:

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.