Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel Nederland parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Als u een loopbeperking van langdurige aard heeft, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze kaart is ook geldig in alle landen van de Europese Unie (EU) en in sommige andere Europese landen buiten de EU. U moet zich wel houden aan de geldende parkeerregels.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende gehandicaptenparkeerkaarten, een kaart wanneer u zelf het voertuig bestuurt, u als passagier mee rijdt, een combinatie van deze kaarten en een instellingenkaart. Hieronder worden de voorwaarden genoemd om in aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Voorwaarden

 • U ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U bestuurt zelf het voertuig.
 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voorwaarden passagierskaart

 • U ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. U kunt niet alleen gelaten worden.

Voorwaarden combinatiekaart

 • U ondergaat een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
 • U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke loophulpmiddelen – in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
 • U heeft op momenten het vermogen om een voertuig te besturen en op andere momenten niet.

Voorwaarden instellingenkaart

 • Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing en daarnaast geldt dat u verblijft in een zorginstelling en dat het bestuur van de instelling een kaart heeft aangevraagd.

Wat moet ik doen?

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

 • U vraagt online de kaart met uw DigiD aan via het formulier.
 • U vult het papieren aanvraagformulier in en levert deze in, samen met een actuele pasfoto, bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt dan ook gelijk pinnen voor het aanvragen van de kaart.

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart kost in 2021 € 51.

Let op! Indien de keuringsinstantie negatief besluit op de aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart geldt geen restitutie.

Wat heb ik nodig?

Een goed lijkende pasfoto.

Aanvullende informatie

Uw parkeerkaart geldt niet voor:

 • parkeergarages
 • vergunninghoudersplaatsen
 • gehandicaptenparkeerplaatsen voor een kenteken anders dan die van uw voertuig

Kenmerken van de parkeerkaart:

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.

Parkeren op betaald parkerenplaatsen

Alle houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in Nijkerk kosteloos parkeren. Om kosteloos te kunnen parkeren achter een slagboom dient een I-vergunning aangevraagd te worden. Deze mogelijkheid is voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart woonachtig zowel binnen als buiten Nijkerk. Meer informatie over I-vergunning vindt u op de pagina Parkeervergunning