Gehandicaptenparkeerkaart

Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel Nederland parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Als u een loopbeperking van langdurige aard heeft, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze kaart is ook geldig in alle landen van de Europese Unie (EU) en in sommige andere Europese landen buiten de EU. U moet zich wel houden aan de geldende parkeerregels.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende gehandicaptenparkeerkaarten. Een kaart voor als u zelf het voertuig bestuurt. Of een kaart als u als passagier meerijdt. Of een combinatie van deze kaarten. Ook is er een instellingenkaart. Hieronder staan de voorwaarden om een gehandicaptenparkeerkaart te kunnen krijgen.

Voorwaarden bestuurderskaart

 • U krijgt een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke instantie die de keuring doet. Zij nement contact met u op.
 • U bestuurt zelf het voertuig.
 • U heeft een aandoening of een beperking die lang duurt of chronisch is. 
 • U bent niet in staat (zelfs met hulpmiddelen) om een afstand van 100 meter in één keer te lopen.

Voorwaarden passagierskaart

 • U krijgt een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke instantie die de keuring doet. Zij nemen contact met u op.
 • U heeft een aandoening of een beperking die lang duurt of chronisch is.
 • U bent niet in staat (zelfs met hulpmiddelen) om een afstand van 100 meter in één keer te lopen EN u bent voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • U kunt niet alleen gelaten worden.

Voorwaarden combinatiekaart

 • U krijgt een medisch onderzoek; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke instantie die de keuring doet. Zij nemen contact met u op.
 • U heeft een aandoening of een beperking die lang duurt of chronisch is.
 • U bent niet in staat (zelfs met hulpmiddelen) om een afstand van 100 meter in één keer te lopen.
 • U kunt het ene moment een voertuig  besturen en op een ander moment lukt dat niet. 

Voorwaarden instellingenkaart

De voorwaarden die hier boven staan gelden. En daarnaast verblijft u in een zorginstelling. Het bestuur van de instelling heeft een kaart aangevraagd.

Wat moet ik doen?

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

 • U vraagt online de kaart met uw DigiD aan via het formulier.
 • Of u vult het papieren aanvraagformulier in en levert dit in bij de receptie van het gemeentehuis. Lever er ook een goed lijkende pasfoto bij in. U kunt dan meteen pinnen voor het aanvragen van de kaart. 
  Let op: De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u de leges à € 107 heeft betaald.

Uw aanvraag moet binnen 8 weken afgerond zijn.
 

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart kost in 2024 € 107.

Let op: Als de gemeente besluit dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt, dan krijgt u helaas uw geld niet terug. 

Wat heb ik nodig?

Een goed lijkende pasfoto.

Aanvullende informatie

Uw parkeerkaart geldt niet voor:

 • parkeergarages
 • vergunninghoudersplaatsen
 • gehandicaptenparkeerplaatsen voor een kenteken anders dan die van uw voertuig

Kenmerken van de parkeerkaart:

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.

Parkeren op plaatsen met betaald parkeren

Alle houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in Nijkerk gratis parkeren. Om gratis te kunnen parkeren achter een slagboom moet u een I-vergunning aanvragen. Dat kan als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. En als u woont in de gemeente Nijkerk. 
Meer informatie over I-vergunning vindt u op de pagina Parkeervergunning