Langs de A28 ligt een geluidswal naast de wijk Groot Corlaer. In de buurt van de afrit 8a Amersfoort-Vathorst wordt die geluidswal onderbroken. De gemeente Nijkerk start binnenkort een akoestisch onderzoek naar de geluidsoverlast van de Rijksweg A28 op die plek. Bij het onderzoek betrekt de gemeente bewoners van de wijk Corlaer en ondernemers van bedrijventerrein Arkerpoort. Daarvoor wordt een klankbordgroep in het leven geroepen.

‘Gat’ in geluidswal

Bij de aanleg van de wijk Groot Corlaer is langs de A28 een geluidswal aangebracht. In de buurt van de afrit 8a Amersfoort-Vathorst is later een deel van die geluidswal verwijderd. Dat is gebeurd om zichtlocaties te creëren voor bedrijven op het bedrijventerrein Arkerpoort. Uit een geluidsberekening toen bleek dat dit mogelijk was. Na realisatie van het bedrijventerrein zouden bedrijfsgebouwen namelijk het ‘gat’ in de geluidswal compenseren. Twee geluidsonderzoeken, uitgevoerd in 2018 en 2023, hebben dit bevestigd.

Nieuw geluidsonderzoek

Op verzoek van enkele inwoners van de wijk Corlaer komt er in 2024 een nieuw geluidsonderzoek. Doel van het onderzoek is om te controleren of de uitkomsten van de onderzoeken in 2018 en 2023 kloppen. Ook dient het onderzoek om vast te stellen of de geluidsoverlast van de A28 ter hoogte van het ‘gat’ in de geluidswal binnen de wettelijke grenzen blijft.

Samen met bewoners en ondernemers

Een aantal bewoners van de wijken De Boerderijakkers, De Kamers, De Bogen en De Terrassen en ondernemers van het bedrijventerrein Arkerpoort kunnen deelnemen aan een klankbordgroep. Met deze klankbordgroep overlegt de gemeente de onderzoeksvraag, de keuze voor het bureau dat het onderzoek gaat doen, de onderzoeksuitkomsten en het eindrapport.