De gemeenteraad bespreekt binnenkort de vraag welke bijdrage de gemeente Nijkerk wil leveren aan de opvang van asielzoekers. Belangrijk onderwerp zijn de voorwaarden waaronder de gemeente dit zou willen doen. Het gaat bijvoorbeeld om aantallen, duur en plaats. Ook de manier waarop de inwoners en ondernemers hierover kunnen meepraten komt aan de orde.

Lees verder op de pagina 'Asielzoekers in Nijkerk'.