Genealogie is ‘de wetenschap van de afkomst’. Het is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek dan wel de afstamming van een familie.

Speciaal voor stamboomonderzoek zijn bij de gemeente Nijkerk enkele 18e-eeuwse registers bewerkt en raadpleegbaar als digitale genealogische bronnen. Deze kunt u hieronder downloaden.