In een groot deel van het centrum is een geslotenverklaring ingesteld. Binnen dit gebied is vooral ruimte om te verblijven, gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. U kunt ontheffing aanvragen voor dit gebied.