Een gezond en actief leven van haar inwoners, vanuit een stevige sociale basis, is wat de gemeente voor ogen heeft.

De stip op de horizon is een gezonde Nijkerkse generatie in 2040. Een generatie van weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. En waarin sprake is van een sterke sociale basis. Om dit te bereiken, werkt de gemeente Nijkerk samen met welzijn, zorg, onderwijs, cultuur, sociaal domein én inwoners. 

Landelijk staat preventie ook hoog op de agenda, zo blijkt uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2023 heeft de gemeente Nijkerk een lokale uitwerking van het GALA en Sportakkoord II opgesteld. Een samenvatting hiervan is te lezen: Samenvatting Gezond en Actief Leven Nijkerk.

Plan van Aanpak 2024-2026 Gezond en Actief Leven Akkoord

Inwoners kunnen rekenen op activiteiten op het gebied van de sociale basis, sport en bewegen, cultuur, gezondheid en preventie die bijdragen aan een gezond en actief leven. De wensen en de mogelijkheden van de inwoners zijn daarbij het vertrekpunt. Hoe wij dit als gemeente de komende periode vormgeven, is te lezen in het Integraal Plan van Aanpak 2024-2026 Gezond en Actief Leven Akkoord.

Met dit Plan van Aanpak willen we samen met onze partners de volgende (sub-) doelen bereiken:

 • Terugdringen gezondheidsachterstanden
 • Gezonde fysieke leefomgeving
 • Versterken sociale basis
 • Gezonde leefstijl
 • Versterken mentale weerbaarheid/ gezondheid
 • Vitaal ouder worden
 • Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur (met de GGD)

Sport- en Beweegakkoord gemeente Nijkerk

Sport en bewegen als motivatie voor plezier, een goede gezondheid, sociale verbinding of prestatie. Binnen het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord werken onderwijs, sportclubs, welzijnsorganisaties en de gemeente Nijkerk samen aan een zo gevarieerd mogelijk sport- en beweegaanbod in de gemeente. Zo sluiten wij goed aan bij de uiteenlopende behoeften van alle doelgroepen. Er wordt ingezet om de maatschappelijke kracht van sport in de gemeente Nijkerk optimaal te benutten.

Het Sport- en Beweegakkoord is in juni 2023 aangepast. Lees het: Sport - en Beweegakkoord.

Met dit akkoord willen de Nijkerkse sportverenigingen en -organisaties bereiken dat:

 • Het sportaanbod nog beter aansluit op de veranderende behoefte van de sporter op zowel kwaliteit, veiligheid als toegankelijkheid.
 • Er minder mensen stoppen met sporten bij de sportverenigingen
 • Volwassenen die eenmaal zijn gestopt met sporten worden gestimuleerd om weer in beweging te komen en terugkeren bij de sportaanbieders.
 • de ondersteuning van- en dienstverlening aan de sportaanbieders beter op elkaar aangesloten kunnen worden.
 • De maatschappelijke waarde van (top)sport nog beter zichtbaar wordt
 • Sport en sportief bewegen nog meer “normaal” wordt in het dagelijkse leven van alle inwoners van de gemeente Nijkerk.

Eerste bijeenkomst GALA

Eind januari 2024 vond de eerste bijeenkomst in het teken van het GALA plaats. Hierbij waren ruimen 80 mensen aanwezig namens verschillende organisaties en verenigingen uit de gemeente Nijkerk. Door wethouder Audrey Rohen werd de wens uitgesproken om het GALA samen met partners uit de gemeente Nijkerk uit te voeren. Gastspreekster Bianca den Outer vertelde over de doelen en de noodzaak van het GALA. Ze benadrukte hierbij het belang van samenwerken om deze doelen te behalen. U kunt de presentatie die zij hierbij gebruikte nog eens bekijken.

En hoe nu verder?

De al gestarte GALA-activiteiten zetten we voort. De komende periode werken we vooral aan het verder versterken van de samenwerking. We zullen u de komende periode op deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het GALA. Dit doen we via een GALA-nieuwsbrief.

Aanmelden

Organisaties die zich nog niet hebben aangesloten bij het Sport en Beweegakkoord en dat nog wel willen, kunnen contact opnemen met de coördinator Gezondheid en Preventie Diek Scholten via e-mail: gala@nijkerk.eu.