Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Op een graf

Als u een gedenkteken op een graf wilt plaatsen, dan volstaat in de meeste gevallen een melding. In een aantal gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld als u afwijkt van de vastgestelde nadere regels of een gedenkteken plaatst op het oude monumentale deel van de begraafplaats in Nijkerk.

Hoe werkt het?

De keuze voor een gedenkteken op het graf is persoonlijk. De gemeente Nijkerk geeft u zo veel mogelijk gelegenheid om uw wensen bij het ontwerp in te vullen. Over het algemeen moet u wel binnen de maten 100 (b) x 200 cm (l) blijven voor een liggend gedeelte en 100 (h) x 100 cm (b) voor het staande gedeelte. Voor de beplanting geldt een maximale hoogte van 1 meter. De beplanting mag aan de zijkant van het graf niet uitsteken.

De afspraken voor grafbedekking en het gedenkteken vindt u in de nadere regels. U kunt hierover ook contact opnemen met de beheerder of een steenhouwer.

Op een openbare plek

Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen (bijvoorbeeld naast de weg), dan heeft u toestemming nodig van de (weg)beheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

Wat moet ik doen?

Meestal vraagt de steenhouwer of de uitvaartondernemer de vergunning voor u aan. U mag de vergunning ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten van het gedenkteken
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • op welk graf u het gedenkteken wilt plaatsen

Gedenkteken op een openbare plek

  • vraag aan de gemeente wie de wegbeheerder is van de plek waar u het gedenkteken wilt plaatsen.
  • vraag toestemming aan de wegbeheerder.